Waarin micro-organismen ‘groot’ zijn / Soil Microbes to The Rescue

Bodemmicro-organismen gaan Afrikaanse boeren helpen

Sorghum staat wereldwijd op nummer 5 van de belangrijkste graangewassen, en met name dankzij Afrika. Helaas is de sorghum-oogst van veel boeren daar erg onzeker door het schadelijke onkruid Striga. Met 8 miljoen dollar subsidie van de Bill & Melinda Gates Foundation gaat een internationaal team nu onderzoeken hoe microscopisch klein bodemleven bescherming kan bieden. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) coördineert dit vijfjarige project.

Met een groeiende wereldbevolking en dito milieuproblemen staat de voedselproductie op Aarde onder druk. Hoe kunnen we zoveel mensen op een duurzame manier voeden? Gelukkig heeft de natuur miljarden potentiële helpers in de aanbieding, genaamd micro-organismen. Microben associëren we vaak met ziekte en verderf, maar het overgrote deel levert ons juist onmisbare diensten. Denk aan waterzuivering, afbraak van giftige stoffen en natuurlijke bescherming van planten tegen ziekten en plagen.

Continued in Dutch

Read the full English release here